torsdag 30 april 2009

H1N1-virus till Sverige?

Frågor & svar om den nya influensan H1N1
Enligt beslut från den europeiska smittskydds-myndigheten ECDC kallas svininfluensa som smittar mellan människor numera för den nya influensan H1N1 (Novel influenza)
1. Varför har den nya influensan bytt namn?
Svenska myndigheter har följt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s rekommendation att byta namn från svininfluensan till "den nya influensan". Anledningen till namnbytet är att den nya influensan, till skillnad från den influensa som är vanlig bland grisar en blandning av två typer av svininfluensa, fågelinfluensa och influensa hos människor. Viruset har sannolikt sitt ursprung hos grisar, men är nu ett virus hos människor. Det gamla namnet har bl.a. lett till en ogrundad rädsla för svinkött.
2. Vad är speciellt med den nya influensan?
Den nya influensan H1N1 har en genetisk sammansättning som man inte sett förut och den kan spridas mellan människor. Eftersom det är en ny variant av viruset har ingen haft just denna influensa tidigare och därmed är troligtvis ingen immun. Detta kan betyda att vem som helst kan drabbas av den nya influensan om de utsätts för smitta. Det är därför som Världshälsoorganisationen WHO och de svenska myndigheterna har höjt sin beredskap och bevakar den pågående smittspridningen.
3. Vilka symtom får personer som är sjuka i den nya influensan?
Det är ännu inte klarlagt exakt, men symtomen verkar likna dem man får när man smittats av den årliga influensan, det vill säga plötsligt uppkommen feber och luftvägsproblem. Vissa får även diarré. De fall som har påträffats utanför Mexico har haft lindriga symtom. I Mexiko är situationen än så länge ganska oklar. Utredningar av detta pågår.
4. Hur smittas man av den nya influensan?
Det vi vet idag är att den smittar som vanlig influensa, det vill säga via nära kontakt med smittade.
5. Finns det något vaccin mot den nya influensan?
Nej. Troligen kommer arbete med att ta fram ett vaccin starta snart, men det kommer att ta minst ett par månader innan det finns tillgängligt. Sverige har ett garantiavtal med en vaccinproducent, som omfattar hela befolkningen. Vaccinet kommer att levereras så snart det har framställts och det kommer att ske varje vecka ända till dess att vi fått alla doser. Det beräknas ta 3-6 månader innan alla har fått vaccin.
6. Skyddar vaccinet mot årlig influensa även mot den nya influensan?
Nej, det är mycket osannolikt att det ger ett väsentligt skydd.
7. Finns det någon behandling mot den nya influensan hos människor?
Den nya influensan verkar vara känslig för läkemedlen oseltamivir (Tamiflu) och zanamivir (Relenza), men inte de äldre antivirala läkemedlen amantadin och rimantadin. Oseltamivir och zanamivir botar inte en infektion, men de kan lindra symtomen och förkorta sjukdomstiden om de ges inom två dagar från insjuknandet. Om läkemedlen ges förebyggande kan de användas för att förhindra sjukdom hos någon som riskerar att smittas.
8. Vad görs för att hantera situationen?
I Sverige övervakar Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och övriga myndigheter läget. Smittskyddsinstitutet och sjukvården har stärkt bevakningen för att snabbt upptäcka om någon i Sverige blir sjuk i svininfluensan och utför analys av misstänkta fall av svininfluensa. På myndigheternas egna webbplatser, och på den gemensamma www.krisinformation.se, finns information om läget och frågor och svar om den nya influensan.
Smittskyddsmyndigheterna över hela världen arbetar tillsammans med Världshälsoorganisationen, WHO, för att ta reda på mer om situationen och vidta de åtgärder som behövs. Ny information om det internationella läget kommer hela tiden och rapporteras kontinuerligt av bl.a. WHO, den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och den amerikanska smittskyddsmyndigheten (CDC) (se länkar till deras hemsidor).
9. Är det säkert att resa till Mexiko och USA?
Sedan 2009-04-28 avråder Sverige, som många andra länder, för resor till Mexiko. Det finns inga reserestriktioner till andra länder. Du som planerar att resa rekommenderas att ta del av den information som finns på WHO:s webbplats, på UD:s webbplats och på de aktuella ländernas webbplatser. Alla resenärer rekommenderas att följa de generella hygienregler som listas nedan.
10. Vad kan jag göra för att skydda mig mot den nya influensan?
All influensa, även den nya influensan, smittar via droppar från saliv, nysningar, hosta, etc. Virus kan även fastna på olika ytor. Smittan flyger inte långa vägar i luften utan det krävs nära kontakt med den smittade för att själv drabbas. Om du vill skydda dig från att smittas med influensa eller från att smitta andra, bör du tänka på det här:
Undvik nära kontakt med personer som du vet är sjuka
Om du själv är sjuk, håll lite avstånd till andra personer, för att undvika att de smittas
Om du är sjuk, stanna hemma från arbetet eller skolan och undvik att göra andra ärenden.
Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du spolar ner på toaletten eller slänger i en soppåse.
Tvätta händerna med tvål ofta och noggrant, speciellt om du hostar och nyser.
Använd gärna handsprit som komplement till handtvätt. Det kan också vara effektivt.
Undvik att röra vid ögon, näsa och mun, så slipper du smittas om du råkat ta i något föremål som influensavirus nyligen fastnat på.
11. Finns det något annat man bör tänka på som resenär till områden där den nya influensan har spridits?
Resenärer som återvänder från områden med den nya influensan bör vara uppmärksamma på hur de mår. Kontakta sjukvården om du upplever något av följande symtom inom en vecka efter att du kan ha smittats:
Feber
Luftvägsproblem som snuva och hosta
Ont i halsen
Andra kroppsliga symtom på infektionssjukdom som:- Ont i kroppen- Sjukdomskänsla- Huvudvärk- Frossa- Trötthet- Kräkningar eller diarré har också rapporterats.
12. Kommer vi att få en ny influensapandemi nu?
Det finns en risk för det men vi vet inte tillräckligt ännu för att kunna svara säkert på det. Världshälsoorganisationen, WHO, följer utvecklingen noggrant och rapporterar hela tiden om situationen. Svenska myndigheter informerar kontinuerligt om läget.
13. Vad är "riktig" svininfluensa?
Svininfluensa är en virusinfektion som drabbar luftvägarna hos grisar. Sjukdomen orsakas av ett så kallat typ A-influensavirus. De grisar som blir sjuka brukar tillfriskna inom 7–10 dagar och dödligheten i sjukdomen är relativt låg. Även vilda fåglar, tamfågelbesättningar, hästar och människor kan smittas av influensavirus från grisar.
Sedan den 29 april 2009 kallar vi inte längre den influensa som drabbar människor för svininfluensa. Den heter istället "den nya influensan" ("novel influenza") för att undvika att den blandas ihop med djursjukdomen.
14. Har människor drabbats av "riktig" svininfluensa tidigare?
Ja, det har hänt att människor har smittats av svininfluensa, men spridningen mellan människor av dessa virus har varit mycket begränsad. Sedan 1950-talet har ett antal sådana fall upptäckts, varav 17 i Europa. De som har smittats har främst varit personer som varit i direktkontakt med grisar, till exempel genom att de arbetat med grisuppfödning.
I USA hade man ett utbrott av svininfluensa bland människor 1976, då rekryter på militärförläggningen Fort Dix i New Jersey smittades. 200 personer blev sjuka, 12 av dem behövde sjukhusvård och en person dog. Man misstänkte då att smittan kom från grisar, men sambandet blev aldrig riktigt säkerställt.
15 Hur många olika typer av "riktig" svininfluensavirus finns det?
Precis som alla influensavirus förändras svininfluensa ständigt. Grisar kan drabbas av fågelinfluensa och humant influensavirus precis som de kan drabbas av svininfluensa. När influensavirus från olika arter drabbar grisar, kan influensaviruset förändras och bli en blandning av svin-, fågel- och human influensa. Olika variationer av svininfluensa har förekommit tidigare. För närvarande finns fyra olika typer av svininfluensa typ A; H1N1, H1N2, H3N2 och H3N1. Den vanligaste svininfluensan för närvarande är H1N1.
16. Kan man smittas av den nya influensan eller svininfluensa genom att äta griskött?
Nej, det kan man inte.
17. Ska man undvika kontakt med grisar?
Nej, inte med anledning av den nya influensan som nu sprids bland människor.

Mer information
http://www.who.int/
http://www.ecdc.europa.eu/
www.cdc.gov/swineflu
www.krisinformation.se/
Utrikesdepartementet
http://www.1177.se/
Frågor & svar om influensa

Uppdaterad: 29 april 2009

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar